Home

Product

contact us

การเลือกเพาเวอร์ปลั๊ก

1. เลือกว่าต้องการใช้ไฟ1เฟสหรือ3เฟส โดย1เฟส(220V)ใช้ปลั๊กสีน้ำเงินและ3เฟส(380V)ใช้ปลั๊กสีแดง ส่วนปลั๊กสีเหลืองใช้กับไฟ110V (ใช้น้อย)

2. เพาว์เวอร์ปลั๊กทุกตัวจะมีขากราวด์(E)เสมอ ดังนั้นเลือกว่าต้องการใช้ขากราวด์(E)อย่างเดียว หรือขากราวด์(E)+นิวตรอน(N)ด้วย 
- ถ้าเป็นไฟ1เฟสจะต้องมีขาไฟ1ขาและ ขานิวตรอน1ขาเสมอ ดังนั้นไฟเฟสเดียวจึงเป็น 2P +E
-ถ้าเป็นไฟสามเฟสจะต้องมีขาไฟ3ขา ส่วนขานิวตรอนแล้วแต่ความต้องการ เพราะไฟสามเฟสไม่ต้องมีนิวตรอนก็ใช้งานได้แล้ว ดังนั้นไฟสามเฟสที่ไม่ต้องการนิวตรอนจึงเป็น 3P+E แต่หากต้องการนิวตรอนด้วยก็จะเป็น 3P+E+N

3. เลือกลักษณะการติดตั้ง เช่น
- ต่อระหว่างทาง คือไม่มีการยึดกับตู้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย แบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลตัวผู้หรือตัวเมียจะอยู่ฝั่งไหน
- ต่อแบบมีการยึดกับตู้ ก็ต้องเลือกว่าจะให้ตัวที่ยึดกับตู้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย โดยดูจากทิศทางการเดินของไฟ ถ้าเป็นด้านรับไฟก็ต้องเป็นตัวผู้ 
อีกฝั่งเป็นด้านจ่ายไฟก็ต้องเป็นตัวเมีย สังเกตถ้าเป็น"ตัวเมียจะมีฝาปิดเสมอ"

4. เลือกว่าติดตู้จะเป็นแบบติดแค่ยึดน็อต(แบบติดลอย) หรือเจาะตู้ด้วยเพื่อให้ด้านท้ายเข้าไปอยู่ในตู้(แบบฝัง)
-เลือกระดับกันน้ำ หากไม่โดนน้ำมากก็เป็น IP44 แต่หากมีน้ำฉีดรุนแรงก็ต้องเป็นIP67เลือกระดับกระแสไฟ ซึ่งมีให้เลือกดังนี้ 16A, 32A, 63A และ125A

3P(1P+N+E) 230V )16A & 32A IP44(กันน้ำสาดเบาๆทุกทิศทาง)


HTN013(16A)/HTN023(32A)
AJ-P013/ AJ-P023
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTB513(16A)/HTB523(32A)
ผู้ติดลอย..CEE Wall Mounted Inlet
HTN613(16A)/HTN623(32A)
T812(16A)/ T817(32A)
ผู้ฝัง.. CEE Flange Inlet
HTN213(16A)/HTN223(32A)
AJ-C213/ AJ-C223
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN313(16A) /HTN323(32A)
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN413(16A)/HTN423(32A)
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight
HTB113(16A)/HTB123(32A)
AJ-S113/ AJ-S123
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
HTC113G(16A)
/HTC123G(32A)เมียติดลอยคู่..Surface Socket Combo
HTPZ313(16A) / HTPZ323(32A) เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SWSockets
HTN1013(16A)/HTN1023(32A)
เมีย3ทาง..Multiple Outlet Sockets

3P(1P+N+E) 230V 16A & 32A IP67(กันน้ำท่วมชั่วคราว)

HTN0131(16A) / HTN0231(32A) P.10
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN2131(16A)/
HTN2231(32A)เมียกลางทาง..
Industrial Connectors
HTN3131(16A) / HTN3231(32A) P.19
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN4131(16A) / HTN4231(32A) P.107
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight
HTN1131(16A) / HTN1231(32A) P.15
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets   
HTPZ1131(16A) / HTPZ1231(32A) P.29
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets
HTN10131(16A) / HTN10231(32A) P.32
เมีย3ทาง..Multiple Outlet Sockets
HTN60131(16A) P.33
เมีย3ทาง+สาย..Multiple Outlet Sockets
   

3P(1P+N+E) 230V 63A & 125A IP67(กันน้ำท่วมชั่วคราว)

HTN0331(63A) P.10/ HTN0431 P.101
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN6331(63A)/HTN6431
(125A) T836(63A)
ผู้ฝัง.. CEE Flange Inlet
HTN2331(63A) P.13
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN3331(63A) / HTN3431(125A) P.106
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN4331(63A) / HTN4431(125A) P.108
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight

     
HTN1331(63A) P.16
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
HTPZ1331(63A) P.111
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets
     

4P(3P+E) 400V 16A & 32A IP44(กันน้ำสาดเบาๆทุกทิศทาง)


HTN014(16A) / HTN024(32A) P.9
AJ-P014/ AJ-P024
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTB514(16A) / HTB524(32A)
HTN614(16A)/ HTN624(32A) P.97
T813(16A) / T819(32A) 
ผู้ฝัง.. CEE Flange Inlet
HTN214(16A) / HTN224(32A) P.12
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN314(16A) / HTN324(32A) P.18
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets SlopedHTN414(16A)/ HTN424(32A) P.96
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight
HTB114(16A) / HTB124(32A) P.15
AJ-S114/ AJ-S124
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
HTC114G(16A) / HTC124G(32A) P.99
เมียติดลอยคู่..Surface Socket Combo
HHTPZ314(16A) / HTPZ324(32A) P.28
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets
HTN1014(16A) / HTN1024(32A) P.32
เมีย3ทาง..Multiple Outlet Sockets

4P(3P+E) 400V 16A & 32A IP67(กันน้ำท่วมชั่วคราว)

HTN0141(16A) / HTN0241(32A) P.10
AJ-P015/ AJ-P025
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN2141(16A) / HTN2241(32A) P.13
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN3141(16A) / HTN3241(32A) P.19
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN4141(16A)/ HTN4241(32A) P.107
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight
HTN1141(16A) / HTN1241(32A) P.16
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets


     
HTPZ1141(16A) / HTPZ1241(32A) P.29
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets
HTN10141(16A)/ HTN10241(32A) P.33
เมีย3ทาง..Multiple Outlet Sockets
     

4P(3P+E) E@3h(440V) 32A IP67(กันน้ำท่วมชั่วคราว)

 
HTN0241-3(32A) P.36
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN2241-3(32A) P.36
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN4241-3(32A) P.37
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight
HTN1241-3(32A) P.37
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
 

4P(3P+E) 400V 63A & 125A IP67

HTN0341(63A) / HTN0441(125A) P.11
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN6341(63A) / HTN6441(125A) P.109
T3656(63A)
ผู้ฝัง.. CEE Flange Inlet
HTN2341(63A) / HTN2441(125A) P.14
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN3341(63A) / HTN3441(125A) P.20
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN4341(63A) / HTN4441(125A) P.108
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight

     
HTN1341(63A) / HTN1441(125A) P.16
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
HTPZ1341(63A) P.111
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets

5P(3P+N+E) 400V16A & 32A IP44(กันน้ำสาดเบาๆทุกทิศทาง)
HTN015(16A) / HTN025(32A) P.9
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN715(16A)/HTN725(32A)
ผู้กลางทางกลับเฟส..Phase inverter
HTB515(16A) / HTB525(32A) P.27
ผู้ติดลอย..CEE Wall Mounted Inlet
HTB715(16A)/HTB725(32A) P.113
ผู้ติดลอยกลับเฟส..Phase inverter
HTN615(16A)/ HTN625(32A) P.97
T815(16A)/ T821(32A)
ผู้ฝัง.. CEE Flange InletHTN215(16A) / HTN225(32A) P.12
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN315(16A)/HTN325(32A)
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN415(16A) / HTN425(32A) P.96
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight
HTB115(16A) / HTB125(32A) P.15
AJ-S115/ AJ-S125
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
HTC115G(16A) / HTC125G(32A)
เมียติดลอยคู่..Surface Socket Combo


     
HTPZ315(16A) / HTPZ325(32A) P.28
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets
HTN1015(16A) P.112
เมีย3ทาง..Multiple Outlet Sockets
     

5P(3P+N+E) 400V 16A & 32A IP67(กันน้ำท่วมชั่วคราว)
HTN0151(16A) / HTN0251(32A) P.10
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN7151(16A)/
HTN7251(32A)
ผู้กลางทางกลับเฟส..Phase inverter
HTN2151(16A) / HTN2251(32A) P.13
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN3151(16A) / HTN3251(32A) P.19
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN4151(16A) / HTN4251(32A) P.107
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight


   
HTN1151(16A) / HTN1251(32A) P.16
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
HTPZ1151(16A)
/HTPZ1251(32A) P.29
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets
HTN10151(16A) P.112
เมีย3ทาง..Multiple Outlet Sockets
   

5P(3P+N+E) 400V 63A &125A IP67(กันน้ำท่วมชั่วคราว)
HTN0351(63A) / HTN0451(125)
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN6351(63A)/ HTN6451(125A)
T3658(63A)/ T1983(125A)
ผู้ฝัง.. CEE Flange Inlet
HTN2351(63A) / HTN2451(125A)
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTN3351(63A) /HTN3451(125A)
เมียฝังเฉียง..CEE Panel Sockets Sloped
HTN4351(63A) / HTN4451(125A)
เมียฝังตรง..CEE Panel Sockets Straight

     
HTN1351(63A) / HTN1451(125A)
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
HTPZ1351(63A)
เมียติดลอย+ล็อค..Interlocked SW Sockets
HTPZ21331 (63A)3P IP67  HTPZ21341 (63A) 4P IP 67  HTPZ21351 (63A) 5P IP67

7P(400V) 16A IP44(กันน้ำสาดเบาๆทุกทิศทาง)

   
HTN017(16A) P.113
ผู้กลางทาง..CEE Industrial Plug
HTN217(16A) P.114
เมียกลางทาง..Industrial Connectors
HTB117(16A) P.114
เมียติดลอย..Surface Mounted Sockets
   
Top up

 

 

 
บริษัท อีโวฮินพัล อิเล็คทริค จำกัด
Evohinpal electric co.,ltd.

โทรศัพท์ 062-1859590
Email : sales.evohinpal@gmail.com
Tax ID 0405562000268Line ID: hi.evo


copyright©2018 Evohinpal electric co.,Ltd.All Right Reserved.